wat is sociale angst banner

De oorzaken van sociale angst

Wat exact de oorzaak van sociale angst is, is niet zo eenvoudig te benoemen. Sociale angst kent diverse oorzaken op verschillende gebieden. Zo spreken we van genetische, biologische, omgevings- en psychologische factoren. In dit artikel heb ik het over de oorzaken van sociale angst. Dit is wat anders dan het ontstaan van sociale angst. Daar lees je hier meer over. Dit zijn enkele mogelijke oorzaken en risicofactoren die van invloed kunnen zijn op sociale angst:

1. DNA en erfelijkheid

Sociale angst kent geen specifiek gen die van generatie op generatie wordt overgebracht, maar DNA speelt wel een hele grote rol. En angst kan zich vastgrijpen aan DNA en daarmee wel van generatie op generatie worden overgegeven. Misschien niet in exact dezelfde vorm als de sociale angststoornis, maar wel met gelijkenissen. 

2. Biologische factoren

Als sociale angst opkomt kan het zijn dat er een disbalans is in je neurotransmitters, zoals serotonine en dopamine. Ook kunnen bepaalde delen van de hersenen, zoals de amygdala, het deel van je hersenen dat betrokken is bij het verwerken van angst, een rol spelen.

3. Psychologische factoren

Negatieve ervaringen: vroege negatieve sociale ervaringen, zoals pesten of vernederd worden, kunnen bijdragen aan het ontstaan van sociale angst. Deze ervaringen zijn als filmpjes opgeslagen in het hoofd en kunnen eenvoudig worden getriggerd waardoor sociale angst zichtbaar wordt.

Verhoogd zelfbewustzijnmensen met sociale angst kunnen een overmatige focus hebben op hun eigen gedrag en zichzelf daardoor voortdurend (negatief) beoordelen, wat steeds weer bijdraagt aan angstige gevoelens.

4. Omgevingsfactoren

Opvoeding: een overbeschermende of juist kritische opvoeding kan het risico op sociale angst vergroten.

Sociale factoren: negatieve sociale interacties of het ontbreken van sociale steun kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van sociale angst. Het kan het gevoel geven dat je teveel bent, het zelf moet doen of geen vragen mag stellen.

5. Biopsychosociale model

Het biopsychosociale model houdt rekening met de interactie tussen biologische, psychologische en sociale factoren bij het begrijpen van sociale angst. Het erkent dat de stoornis niet het gevolg is van één enkele oorzaak, maar van een combinatie van verschillende factoren.

6. Cognitieve factoren

Negatieve denkpatronen, zoals het verwachten van afwijzing of het overdrijven van mogelijke negatieve gevolgen in sociale situaties, kunnen bijdragen aan sociale angst.

Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden dat sociale angst een veelvoorkomende aandoening is en dat het begrijpen van de oorzaken complex is. Niet iedereen met sociale angst heeft dezelfde combinatie van factoren die bijdragen aan de stoornis.

Reactie plaatsen