pestgedrag onder volwassenen
Oorzaak sociale angst
Linda
Oorzaak sociale angst
09/08/2023
13 min
0

Pestgedrag onder volwassenen: begrijp, herken en voorkom 10 vormen

09/08/2023
13 min
0

Pestgedrag onder volwassenen is helaas aan de orde van de dag. Pesten beperkt zich helaas niet alleen tot het schoolplein en je jeugd. Ook onder volwassenen komt dit gedrag geregeld voor, in andere vormen en contexten, maar misschien maakt dat het alleen maar erger. Volwassenen zijn slimmer, ouder en daarmee soms ook gemener.

In dit artikel bespreek ik 10 vormen van pestgedrag onder volwassenen met je, met gedetailleerde voorbeelden en suggesties om dit gedrag te herkennen en te voorkomen. De volgende vormen van pestgedrag bespreek ik met je in dit artikel:

 1. Verbaal geweld
 2. Buitensluiten
 3. Roddelen
 4. Belachelijk maken
 5. Fysieke intimidatie
 6. Cyberpesten
 7. Manipulatie
 8. Ondermijning
 9. Discriminatie
 10. Sluwe roddels

dagboek tegen pesten banner

Verbaal geweld

Verbaal geweld is een vorm van agressief gedrag waarbij iemand beledigende, kleinerende, kwetsende of bedreigende taal gebruikt tegen anderen. Het doel is om anderen te vernederen, angst aan te jagen, te beledigen of te domineren door middel van gesproken woorden. Dat kan plaatsvinden in persoonlijke interacties, zoals in relaties, op je werkplek of in sociale situaties. Maar het kan ook voorkomen in online communicatie, zoals op sociale media.

Voorbeelden van verbaal geweld zijn:

 • Een partner die constant scheldt en beledigingen uit tegen de andere partner;
 • Een baas die werknemers vernedert en kleinerende opmerkingen maakt tijdens vergaderingen;
 • Een leraar die scheldt en kwetsende taal gebruikt tegen studenten;
 • Ouders die hun kinderen vernederen door hen voortdurend te bekritiseren;
 • Collega’s die racistische of seksistische opmerkingen maken.

Je voorkomt verbaal geweld door duidelijke grenzen te stellen en assertief te communiceren over wat voor jou wel en niet acceptabel is. Dat kan met sociale angst nog best eens een uitdaging zijn. Maar het is wel belangrijk om hier mee te oefenen om jezelf te beschermen. Weet dat je altijd later nog terug mag komen op grenzen en nee zeggen. Neem de tijd om jouw grenzen goed in kaart te brengen, zodat je weet wanneer je die moet aangeven.


Buitensluiten

Buitensluiten is een vorm van sociaal gedrag waarbij iemand opzettelijk anderen negeert of niet betrekt bij sociale activiteiten of groepen. Het doel is om iemand uit te sluiten en hen het gevoel te geven dat ze geïsoleerd zijn van anderen. Buitensluiten kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid, uitsluiting en verdriet bij het slachtoffer. Het komt vaak voor in sociale situaties, zoals in vriendenkringen, op school, op het werk en in de buurt.

Voorbeelden van buitensluiten zijn:

 • Een vriendengroep die iemand opzettelijk negeert en niet uitnodigt voor sociale activiteiten;
 • Collega’s sluiten je buiten door belangrijke beslissingen te nemen zonder jouw input;
 • Klasgenoten die weigeren om een bepaalde leerling in hun groepje op te nemen;
 • Vrienden die iemand negeren na een ruzie;
 • Buren die een buurtfeest organiseren zonder een specifieke buur uit te nodigen.

Buitensluiten kun je voorkomen door sterke relaties op te bouwen met mensen en je gevoelens uit te spreken als jij je buitengesloten voelt. Mensen die echt van je houden en oprechte vrienden zijn zullen openstaan voor jouw kwetsbaarheid en zullen je serieus nemen.

Mensen die gebruik van jou maken als ze het nodig hebben, maar je buitensluiten als ze je niet kunnen gebruiken zijn geen echte vrienden.

Ik schreef eerder een artikel met 5 belangrijke inzichten die ik opdeed over vriendschappen. Je leest ze hier en ik weet zeker dat ze jou ook zullen helpen de juiste mensen te vinden!

Roddelen

Roddelen is het verspreiden van geruchten of negatieve informatie over anderen, meestal met de intentie om hun reputatie te schaden of om sensatie te creeren. Het gebeurt vaak achter iemands rug om en kan leiden tot nog meer roddels, misverstanden en conflicten.

Roddelen vindt plaats in allerlei verschillende contexten, zoals op het werk, in sociale kringen en online. Het kan ontzettend schadelijk zijn voor je relaties en het algemene welzijn van mensen.

Voorbeelden van roddelen zijn:

 • Vrienden verspreiden valse geruchten over iemand om diegene in diskrediet te brengen.
 • Je hoort dat collega’s negatief praten over keuzes in jouw privéleven;
 • Klasgenoten die geruchten verspreiden over een medeleerling om hen belachelijk te maken;
 • Teamgenoten die roddels verspreiden over een medespeler om hun prestaties te ondermijnen;
 • Een ex-partner die roddels verspreid over hun voormalige partner om wraak te nemen.

Roddelen voorkom je door echt te weigeren om deel te nemen aan roddelen. Benadruk het belang van open communicatie en het recht van iemand om zichzelf te verdedigen. Geef aan dat jij niet betrokken wil zijn bij negatief praten over anderen waar die niet bij zijn. Hoe meer je dit aangeeft, hoe minder mensen bij je zullen komen met roddels. Ze voelen dan namelijk geen ruimte meer.


Pestgedrag onder volwassenen: begrijpen, herkennen en voorkomen met deze 10 voorbeelden


Belachelijk maken

Iemand belachelijk maken is bijvoorbeeld het herhaaldelijk sarcastische opmerkingen maken, imitaties doen of grappen maken om een ander te vernederen of ongemakkelijk te laten voelen.

Het doel is meestal om diegene te kleineren of te vernederen in de ogen van anderen, waardoor ze zich onzeker, beschaamd en minderwaardig kunnen gaan voelen. Voorbeelden van belachelijk maken zijn:

 • Een familielid die continu grappen maakt over je uiterlijk;
 • Een partner die jouw stem imiteert om je te vernederen;
 • Vrienden die sarcastische opmerkingen maken over iemands uiterlijk;
 • Familieleden die lachen om de hobby’s of interesses van een ander familielid;
 • Een partner die voortdurend lacht om de kledingkeuzes van de ander.

Het enige wat je kan doen als je belachelijk gemaakt wordt is echt voor jezelf opkomen. De schaamte voorbij en eerlijk zeggen als iets jou kwetst. Het idee hebben dat je je aanstelt helpt je hier niet bij. Wat jou pijn doet mag je serieus nemen. En als anderen je hierin niet serieus nemen is het beter om hen en hun kwetsende humor te vermijden.

Fysieke intimidatie

Hoewel fysieke intimidatie minder vaak voorkomt onder volwassenen, is het wel heel ernstig. Fysieke intimidatie is agressief gedrag dat gepaard gaat met lichamelijke kracht of het dreigen om daadwerkelijk fysiek geweld te gebruiken om iemand bang te maken, te bedreigen of te schaden.

Het is een hele ernstige vorm van pestgedrag en kan fysieke, emotionele en psychologische schade veroorzaken bij het slachtoffer. Voorbeelden van fysieke intimidatie zijn:

 • Een collega die je bedreigt met geweld op de werkplek;
 • Een partner die de ander slaat tijdens een ruzie;
 • Buren die dreigen met geweld als er een geschil is;
 • Sporters die fysieke agressie gebruiken tegen hun tegenstanders;
 • Een leraar die een student fysiek afstraft.

Als je te maken krijgt met fysieke intimidatie is het belangrijk om onmiddellijk hulp te zoeken en dit gedrag te melden bij de juiste autoriteiten. Lichamelijk geweld is namelijk strafbaar, maar als het al gebeurt is kan het verstrekkende gevolgen hebben. Pak geweld niet alleen aan, maar zoek hulp.Cyberpesten

Cyberpesten, ook wel bekend als online pesten of digitaal pesten, staat voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals sociale media, whatsapp, e-mail of andere digitale platforms, om iemand lastig te vallen, te vernederen, te bedreigen of te intimideren.

In tegenstelling tot offline pesten, dat vaak fysiek en verbaal van aard is, speelt cyberpesten zich volledig online af. Voorbeelden van cyberpesten zijn:

 • Anonieme berichten met hatelijke opmerkingen op sociale media;
 • Het verspreiden van compromitterende foto’s of informatie zonder toestemming;
 • Het aanmaken van een nepaccount om iemand online lastig te vallen;
 • Het stalken van iemand online door hun online activiteiten nauwlettend te volgen;
 • Ht hacken van iemands e-mail of sociale media-accounts om hun privacy te schenden.

Blokkeer en rapporteer cyberpesters meteen. Daar is blokkeren voor. Je hoeft je daar niet voor te schamen. Je online omgeving mag net zo veilig zijn als je offline omgeving. Vermijd mensen die niet goed voor je zijn en die je pesten. Open zijn op Instagram is ontzettend waardevol en draagt bij aan je mentale gezondheid, maar wel als je jouw boodschap aan de juiste mensen brengt en je beschermd voor de verkeerde mensen.


Pestgedrag onder volwassenen: begrijpen, herkennen en voorkomen met deze 10 voorbeelden


Manipulatie

Manipulatie is het expres beïnvloeden van iemand gevoelens, gedachten, beslissingen of gedrag op een manier die vaak uit bedrog bestaat of misleidend in. Het doel van manipulatie is de situatie in het voordeel van de manipulator te veranderen. De manipulator doet bijvoorbeeld wat fout en uiteindelijk zegt degene die hem daar op aanspreekt sorry voor die situatie.

Manipulatie kan voorkomen in veel verschillende contexten, waaronder persoonlijke relaties, werkplekken, in de politiek, marketing en meer. Weet wel dat niet alle vormen van beïnvloeding als manipulatie worden beschouwd; het hangt af van de intentie en de ethiek achter de acties. Zo kan marketing jouw keuze om een product te kopen beïnvloeden, maar dit zien we niet als pestgedrag. Voorbeelden van manipulatie zijn:

 • Iemand overtuigen om geld uit te lenen onder valse voorwendselen en dan niet terugbetalen;
 • Het gebruik van emotionele chantage om iemand te dwingen bepaalde taken uit te voeren;
 • Het vervalsen van documenten om een onrechtmatig voordeel te behalen;
 • Een vriend die je emotioneel manipuleert om je te laten doen wat hij wil;
 • Een collega die informatie achterhoudt om je in diskrediet te brengen op het werk.

Je voorkomt manipulatie door je bewust te zijn van manipulatieve tactieken. Weet waar jij voor staat en werk aan een sterk zelfbeeld. Hoe zekerder je over jezelf bent, hoe minder gevoelig je bent voor manipulatie. Want ze springen vaak in op jouw kwetsbaarheid en zwakke plekken. En daar pakken ze je op.

Ondermijning

Ondermijning is het opzettelijk saboteren van iemands werk, prestaties of relaties met het doel om hen te laten falen of schade toe te brengen. Het is een vorm van pestgedrag waarbij iemand doelbewust en subtiel de inspanning van een ander ondermijnt, vaak met verborgen agenda’s, zoals jaloezie of rivaliteit. Voorbeelden van ondermijning zijn:

 • Een concurrent die stiekem je zakelijke plannen saboteert;
 • Een familielid die je bewust negatieve feedback geeft om te voorkomen dat je slaagt;
 • Het verspreiden van valse informatie over een concurrent om hun bedrijf te schaden;
 • Het saboteren van de inspanningen van een collega om promotie te krijgen;
 • Het achterhouden van cruciale informatie om anderen te dwarsbomen.

Ondermijning kun je voorkomen door op je hoede te zijn voor sabotage. Wees open, maar bij de juiste mensen. Geef niet te veel van jezelf en bescherm jezelf daarmee. Krijg jij negatieve feedback van een familielid? Stop dan met je kwetsbaarheid te delen met diegene. Die zet jou namelijk niet in je kracht.

Discriminatie

Discriminatie is het onrechtmatig behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken zoals ras, geslacht, kleeftijd, seksuele geaardheid, religie of handicap. Het houdt in dat iemand ongelijk wordt behandeld en de kans wordt ontnomen om gelijke rechten en kansen te genieten, meestal als gevolg van vooroordelen en stereotypen. Discriminatie is onethisch en vaak strafbaar in veel samenlevingen. Voorbeelden van discriminatie zijn:

 • Een werkgever die een sollicitant afwijst vanwege hun huidskleur;
 • Het weigeren van service aan klanten op basis van hun religie;
 • Het ontslaan van een werknemer vanwege hun seksuele geaardheid;
 • Het achterstellen van vrouwen in salaris en kansen in vergelijking met mannen;
 • Het niet toelaten van LGBTQ+ personen tot sociale evenementen.

Discriminatie kan subtiel en verstopt zijn. Bewustwording en leren over discriminatie is essentieel om discriminatie te bestrijden. Jij bent evenveel waard als ieder ander, wat er ook met je is. Bespreek discriminatie met mensen waar jij je veilig voelt en vermijd discriminerende situaties en mensen.

Sluwe roddels

Sluwe roddels zijn verhalen met valse informatie of geruchten die worden verspreid over iemand met de intentie om anderen tegen die persoon op te zetten of hun reputatie te schaden. Deze roddels worden vaak expres en subtiel verspreid om het slachtoffer te schaden zonder dat de dader makkelijk kan worden geïdentificeerd. Voorbeelden zijn:

 • Het creeeren van anonieme berichten op sociale media om een collega zwart te maken;
 • Het stiekem delen van vertrouwelijke informatie om een persoon in diskrediet te brengen;
 • Het verspreiden van anonieme brieven met valse beschuldigingen;
 • Het plaatsen van valse getuigenissen op beoordelingswebsites om iemands reputatie te schaden;
 • Het verspreiden van verzonnen verhalen over een persoon in sociale kringen.

Sluwe roddels voorkom je door je oordeel te baseren op feiten. Wees voorzichtig tegen wie je open bent en wie je vertrouwt. Bouw eerst een band op voor je jouw kwetsbaarheid deelt.

Het is niet zo dat je rekening moet houden dat mensen slecht zijn, maar het is wel belangrijk dat je eerst iemand goed leert kennen voordat je iemand blindelings vertrouwt.

Pestgedrag onder volwassenen - conclusie

Pestgedrag onder volwassenen is destructief en kan ernstige gevolgen hebben voor individuen en gemeenschappen. Het is van cruciaal belang dat we bewust worden van deze vormen van pestgedrag onder volwassenen, zodat we ze kunnen herkennen en bestrijden.

Door open communicatie te bevorderen, respect voor anderen te tonen en bewust te zijn van hoe we ons gedragen, kunnen we een cultuur van respect en tolerantie bevorderen en pestgedrag onder volwassenen verminderen.

dagboek tegen pesten banner

Welk voorbeeld van pestgedrag onder volwassenen is voor jou herkenbaar?

Liefs,

Linda


Reacties
Categorieën