wat is sociale angst banner

5 cognitieve symptomen van sociale angst

Sociale angst, een psychische aandoening, presenteert zich door verschillende symptomen die voortkomen uit de gedachten en overtuigingen die diep geworteld zijn in het brein. Deze manifestaties hebben invloed op de manier waarop je denkt, voelt en handelt. Onder de symptomen vallen de cognitieve symptomen, die het fundament vormen van deze aandoening.

Cognitieve symptomen treden op doordat je brein signalen uitzendt die je cognitieve vaardigheden belemmeren. Deze vijf symptomen spelen een cruciale rol bij de sociale angst stoornis:

Belemmerende overtuigingen

Belemmerende overtuigingen zijn diepgewortelde denkpatronen over jezelf, anderen en de wereld die voortkomen uit je opvoeding, ervaringen en interacties in het leven. Vaak zijn deze overtuigingen irrationeel, maar sturen ze wel je gedrag aan.

Voorbeelden van overtuigingen zijn:

  • Ik ben niet goed genoeg
  • Als ik me aanpas hoor ik er wel bij
  • Ik mag geen fouten maken
  • Ik ben teveel
  • Iedereen moet mij aardig vinden

Verander je overtuigingen door middel van cognitieve gedragstherapie en het G-schema.

Negatieve gedachtes

Interne dialogen die vaak streng en negatief zijn, waardoor je zelfvertrouwen en eigenwaarde afnemen. Deze gedachten worden gevoed door diepgewortelde overtuigingen en hebben een aanzienlijke impact op je mentale gezondheid.


Negativiteitsbias

De neiging om meer aandacht te schenken aan negatieve gebeurtenissen dan aan positieve. Mensen met sociale angst focussen vaak op het negatieve, waardoor een enkele negatieve gebeurtenis een grotere impact heeft dan alle positieve gebeurtenissen samen.

Laag zelfbeeld

Een negatieve kijk op jezelf, waarbij je jezelf als minderwaardig beschouwt. Dit kan leiden tot zelfkritiek, zelfsabotage en het gevoel niet goed genoeg te zijn.


Verhoogd zelfbewustzijn

Overmatige aandacht voor jezelf in sociale situaties, waarbij je ervan overtuigd bent dat anderen negatief over je denken. Dit versterkt het gevoel bekeken te worden, wat resulteert in een negatieve zelfperceptie.

Deze cognitieve symptomen zijn onderling verbonden en kunnen elkaar versterken, waardoor ze een aanzienlijke invloed hebben op je mentale en emotionele welzijn. Het herkennen en begrijpen van deze symptomen vormt de eerste stap naar het aanpakken van sociale angst.

Het is essentieel om bijvoorbeeld positieve dagelijkse gewoonten te ontwikkelen, zoals het bijhouden van een dagboek, om je mindset te verbeteren. Werk ook aan het opbouwen van een gezonder zelfbeeld, waarbij zelfacceptatie en zelfliefde centraal staan.

Door bewust te worden van deze cognitieve symptomen, kan je werken aan persoonlijke groei en welzijn, waarbij je jezelf waardeert om wie je bent.

Reactie plaatsen